info@dom-tisno.hr  
Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80  
+385 (22) 438 538  

Usluga smještaja


Dom za starije osobe Tisno pruža uslugu smještaja koja obuhvaća uslugu stanovanja, prehrane, njege i brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika, za ukupno 19 korisnika od kojih za 4 korisnika prvog stupnja usluge i 15 korisnika drugog i trećeg stupnja usluge što zadovoljava standard od 70% ukupnog smještajnog kapaciteta u funkciji korisnika drugog i trećeg stupnja usluge.

 

Usluga smještaja pruža se starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama sljedećim intenzitetom:

- prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna;

- drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba;

- treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu.

- četvrti stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljavanju svih potreba u punom opsegu

 

Dom za starije osobe Tisno nema sklopljen Ugovor s resornim ministarstvom i ne može izvršiti smještaj osoba temeljem uputnice CZSS.

 

U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano:

 

1. Stanovanje i prehrana


2. Njega i briga o zdravlju


3. Radna terapija i stručni socijalni rad


4. Organizirano provođenje slobodnog vremena

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PODNOŠENJE MOLBE ZA SMJEŠTAJ U DOM


Molba  za prijem u Dom (tiskanica) obvezno popuniti sve tražene podatke


Liječnička potvrda za prijem u Dom (tiskanica) – ispunjava je liječnik primarne zdravstvene zaštite


Preslike iskaznica osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja


Medicinska dokumentacija:

  • Internistički nalaz (ne stariji od 2 mjeseca)
  • Psihijatrijski nalaz (ne stariji od 2 mjeseca)
  • Otpusna pisma iz bolnice, važniji nalazi

Odrezak zadnje mirovine ili potvrda HZMO o primanjima


Izjava djece (ili drugog solidarnog obveznika plaćanja troškova smještaja) opodmirivanju razlike u cijeni smještaja i primanja korisnika/ce
(tiskanica ovjerena kod javnog bilježnikaVažno: Dostavlja se pri smještaju osobe u Dom.


Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju - preslik (ako je sklopljen)


Rodni list-preslik


Osobna iskaznica–preslik


Uvjerenje o prebivalištu – za mještane Općine Tisno

 

# Dokument: Format: Veličina:
Dokumentacija potrebna za podnošenje zamolbe za smještaj u Dom Tisno pdf 108.45 KB
Molba za smještaj u Dom Tisno pdf 150.97 KB
Liječnička potvrda za prijem u Dom Tisno pdf 145.03 KB
Izjava za plaćanje pdf 94.33 KB

 

 

FACEBOOK

PODIJELI

O nama

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

  Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno
  info@dom-tisno.hr
  Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80
  +385 (22) 438 538

LOKACIJA

INFORMACIJE

01. Započeo je sa radom 1. lipnja 2015
02. Max. broj korisnika: 19
03. U ustanovi radi 13 djelatnika
04. 5 njegovateljica
05. Upravno vijeće broji 5 članova
06. Statut donesen 14. srpnja 2015.
07. Poludnevni boravak od 8,30 do 13,30 sati.
08. 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika
09. Nema mogućnost smještaja korisnika temeljem uputnice CZSS