info@dom-tisno.hr  
Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80  
+385 (22) 438 538  

Pomoć u kući


 

Pružatelj socijalne usluge pomoć u kući je Dom za starije osobe Tisno. Usluga se obavlja na području Općine Tisno i području Općine Murter.

Socijalna usluga pomoć u kući može obuhvatiti:

 • organiziranje prehrane – priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću.

Usluga organizirane prehrane odnosi se na dostavu ručka korisnicima pomoći u kući po tjednom jelovniku Doma.  Dostava se vrši radnim danima.

Način ostvarivanja prava na uslugu pomoć u kući:

 • na temelju Ugovora korisnika usluge ili njegovog skrbnika i Doma za starije osobe Tisno, korisnik podnosi zahtjev Domu za starije osobe Tisno.

Postupak ostvarivanja prava na temelju Ugovora korisnika usluge ili njegovog skrbnika i Doma za starije osobe Tisno je slijedeći:

 • potencijalni korisnik ili njegov skrbnik podnosi zahtjev za uslugu pomoć u kući na obrascu koji izdaje Dom za starije osobe Tisno i prilaže ostalu potrebnu dokumentaciju (potvrda o primanjima, odrezak mirovine, liječnička potvrda o zdravstvenom stanju korisnika usluge, preslika osobne iskaznice),
 • Komisija Doma za odobravanje socijalne usluge pomoć u kući na temelju uvida u dokumentaciju i izvješća s terena donosi pisanu odluku te o navedenom vodi Zapisnik,
 • Odluka se obavezno dostavlja podnosiocu zamolbe za uslugu pomoć u kući,
 • sklapa se Ugovor između pružatelja usluga i korisnika usluge ili obveznika plaćanja usluge.

Kriteriji za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za korisnike koji to pravo ostvaruju temeljem Ugovora korisnika usluge ili njegovog skrbnika i Doma za starije osobe Tisno. Pravo na navedenu uslugu mogu ostvariti:

 • osobe koje imaju prebivalište na području Općine Tisno i Općine Murter,
 • osobe starije od 65 godina koje zbog zdravstvenih i socijalnih razloga nisu u mogućnosti samostalno udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
 • izuzetno, osobe mlađe od 65 godina koje zbog opravdanih zdravstvenih i socijalnih razloga nisu u mogućnosti samostalno udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Usluga Pomoć u kući, u pravilu se pruža u obimu:

 • organiziranje prehrane – radnim danom.

O zadovoljavanju kriterija za ostvarivanje prava na uslugu pomoć u kući za korisnike koji to pravo ostvaruju temeljem Ugovora korisnika usluge ili njegovog skrbnika i Doma za starije osobe Tisno odlučuje Komisija Doma za odobravanje socijalne usluge pomoć u kući. Komisiju Doma za odobravanje socijalne usluge pomoć u kući čine: ravnatelj, socijalni radnik i medicinska sestra Doma.

Cjenik usluge pomoć u kući donosi Upravno vijeće Doma za starije osobe Tisno.

Korisniku usluge pomoć u kući prestaje pravo na uslugu:

 • promjenom prebivališta izvan Općine Tisno i Općine Murter,
 • raskidom Ugovora između korisnika usluge ili njegovog skrbnika i Doma za starije osobe Tisno.

 

# Dokument: Format: Veličina:
Dokumentacija potrebna za pomoć u kući pdf 406.20 KB
Zahtjev za organiziranu prehranu pdf 426.67 KB

 

 

FACEBOOK

PODIJELI

O nama

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

  Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno
  info@dom-tisno.hr
  Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80
  +385 (22) 438 538

LOKACIJA

INFORMACIJE

01. Započeo je sa radom 1. lipnja 2015
02. Max. broj korisnika: 19
03. U ustanovi radi 13 djelatnika
04. 5 njegovateljica
05. Upravno vijeće broji 5 članova
06. Statut donesen 14. srpnja 2015.
07. Poludnevni boravak od 8,30 do 13,30 sati.
08. 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika
09. Nema mogućnost smještaja korisnika temeljem uputnice CZSS