info@dom-tisno.hr  
Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80  
+385 (22) 438 538  

O nama


Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

O nama

 

Dom je javna ustanova socijalne skrbi i ima svojstvo pravne osobe, a upisana je u sudski registar pri nadležnom Trgovačkom sudu Zadru, Stalna služba u Šibeniku i u upisnik ustanova socijalne skrbi pri Ministarstvu socijalne politike i mladih. 

Skraćeni naziv  Doma je:  Dom Tisno.

Sjedište Doma je u Tisnom, Istočna Gomilica 4.             

Dom Tisno je jedinstvena organizacijska cjelina bez posebnih organizacijskih jedinca, te ima organizirano obavljanje stručno-administrativnih poslova.

Radi uspješnog rješavanja poslova za koje je potrebno donošenje zajedničke odluke više stručnjaka, formira se stručni tim između zaposlenih stručnih radnika.

Dom Tisno nema sklopljen Ugovor s resornim ministarstvom i ne može izvršiti smještaj osoba temeljem uputnice CZSS.

 

OSNOVNI PODACI O DOMU

Dom za starije osobe Tisno kao ustanova socijalne skrbi, započeo je sa radom 1. lipnja 2015. godine.

Statutom ustanove koji je donesen 14. srpnja 2015. godine određena je djelatnost ustanove a ona obuhvaća pružanje socijalnih usluga starijim osobama i teško bolesnim odraslim osobama: usluge smještaja, usluge poludnevnog boravka, usluge cjelodnevnog boravka, usluge pomoći u kući i usluge organiziranog stanovanja u stambenim jedinicama.

Pored navedenih djelatnosti Dom može provoditi programe u lokalnoj sredini u cilju poboljšanja kvalitete života starijih osoba.

U sklopu stalnog smještaja Dom Tisno omogućava svojim korisnicimastanovanje, prehranu, održavanje i higijenu prostora, opreme, odjeće i obuće, brigu o zdravlju, njegu, fizikalnu terapiju, socijalni rad, aktivno provođenje vremena, radne aktivnosti.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće od 5 članova. Tri člana imenovana su od strane Općinskog vijeća, dok su jednog člana izabrali djelatnici, a jednog člana korisnici Doma.

Ustanova se nalazi u zgradi ukupne površine od 701,03 m2 od čega je prizemlje površine 214,12 m2, 1 kat je 192,87m2, 2katje 166,42 m2 i  potkrovlje površine 127,62 m2.

Zgrada se nalazi u središtu mjesta Tisno, u blizini svih ustanova i sadržaja javnog, kulturnog i zdravstvenog života Općine Tisno.

Smještajni kapacitet ustanove je 19 korisnika, a sukladno važećim pravilnicima omogućava najmanje 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika.

Zgrada ima potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima. Spavaonice nisu prolazne, osiguran je potreban broj sanitarnih čvorova i kupaonica prema broju korisnika, poseban  sanitarni čvor za osobe s invaliditetom  kao i poseban sanitarni čvor za zaposlenike.  Dom ima uređen prostor za dnevni boravak i dnevni odmor korisnika koji se mogu koristiti za provođenje rehabilitacijskih i radnih aktivnosti i korištenje slobodnog vremena.

Popratni sadržaji u zgradi odnose se na kuhinju, praonicu rublja, garderobni prostor, skladišta te uredski prostor.

U ustanovi radi 13 djelatnika (ravnateljica, socijalna radnica, voditelj računovodstva, medicinska sestra, 5 njegovateljica, kuharica, pomoćni kuhar i čistačica-pralja, ekonom vozač).

 

VRSTE I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Intenzitet pružene usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika, a određuje ga intenzitet aktivnosti unutar usluge (usluga se sastoji od više aktivnosti).

Usluga smještaja starijim i teško bolesnim odraslim osobama pruža se sljedećim intenzitetom:

  • prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, a iz zdravstvenog stanja se može zaključiti da mu pomoć druge osobe nije potrebna,
  • drugi stupanj usluge pruža se djelomično ovisnom korisniku kojemu je potrebna pripomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba
  • treći stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojem je potrebna pomoć druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu
  • četvrti stupanj usluge pruža se funkcionalno ovisnom korisniku kojemu je zbog Alzheimerove demencije ili drugih demencija potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu

Usluga poludnevnog boravka starijim osobama pružase u sljedećem intenzitetu:

  • prvi stupanj usluge pruža se funkcionalno neovisnom korisniku koji samostalno zadovoljava svoje potrebe, samostalno ili uz pomoć članova obitelji dolazi i vraća se kući.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Doma za starije osobe Tisno upravlja ustanovom u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi, Statutom Doma za starije osobe Tisno te Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Doma za starije osobe Tisno.

Upravno vijeće čini pet članova, od čega su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika i jedan predstavnik korisnika Doma.

Članove Upravnog vijeća imenuje Općina Tisno - osnivač.

Članovi Upravnog vijeća su:

  • Angelina Jušić, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača,
  • Boris Magazin, dr. med., zamjenik predsjednika Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača,
  • Krsto Barić, predstavnik Osnivača,
  • Danijela Matov, njegovateljica
  • Ružica Lovrić, predstavnica korisnika Doma.

 

v.d. Ravnateljica Doma za starije osobe Tisno je Smiljana Kovačev.

 

 

 

# Dokument: Format: Veličina:
Statut Doma za starije osobe Tisno pdf 306.93 KB

 

 

FACEBOOK

PODIJELI

O nama

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

  Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno
  info@dom-tisno.hr
  Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra/Njegovateljica 099/361 57 80
  +385 (22) 438 538

LOKACIJA

INFORMACIJE

01. Započeo je sa radom 1. lipnja 2015
02. Max. broj korisnika: 19
03. U ustanovi radi 13 djelatnika
04. 5 njegovateljica
05. Upravno vijeće broji 5 članova
06. Statut donesen 14. srpnja 2015.
07. Poludnevni boravak od 8,30 do 13,30 sati.
08. 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika
09. Nema mogućnost smještaja korisnika temeljem uputnice CZSS