info@dom-tisno.hr  
Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra 099/3615779 - Njegovateljica 099/3615780  
+385 (22) 438 538  

Cjenik


SMJEŠTAJ

Prema Rješenju o visini cijena usluga u ustanovi „Dom za starije osobe Tisno“, Klasa: 550-01/14-11.V/07, Ur. broj: 2182-/05-01/14-11.V/07 od 13.10.2014. godine, za mještane Općine Tisno, utvrđuju se cijene usluga smještaja u Domu za starije osobe Tisno u sljedećim iznosima:

KATEGORIJA SOBE CIJENA SMJEŠTAJA
DVOKREVETNA SOBA 3.300,00 kn
DODACI CIJENA DODATAKA
Dodatak za korisnika usluge smještaja drugog stupnja 300,00 kn
Dodatak za korisnika usluge smještaja trećeg stupnja 400,00 kn
Dodatak za dijetalnu prehranu  300,00 kn

Cijene usluga utvrđuju se za jednomjesečno razdoblje.

Cijena usluge smještaja u Domu za starije osobe Tisno za korisnike koji nisu sa područja Općine Tisno utvrđuje se u iznosu od 5.800,00 kn, bez obzira na kategoriju sobe i dodatke.

Cijena usluge utvrđuje se za jednomjesečno razdoblje.

 

POLUDNEVNI BORAVAK

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 9. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju cijene poludnevnog boravka u Domu za starije osobe Tisno.

Cijena usluge poludnevnog boravka utvrđuje se u iznosu od 800,00 kn. U cijenu nisu uračunati troškovi prijevoza.

Cijena usluge utvrđuje se za jednomjesečno razdoblje.

 

POMOĆ U KUĆI

Na temelju članka 25. Statuta Doma za starije osobe Tisno, Upravno vijeće Doma na sjednici održanoj 26. rujna 2016. godine donijelo je Pravilnik o socijalnoj usluzi pomoć u kući s pripadajućim cjenikom.

Gotovi obrok – 25 kn

Dostava po kućanstvu – (mjesto Tisno – 5 kn, Jezera – 10 kn, Dazlina 20kn, Dubrava kod Tisna 15 kn,  Betina i Murter – 15 kn)

 

 

 

FACEBOOK

PODIJELI

O nama

Dom za starije osobe Tisno započeo je s radom 1. lipnja 2015. godine, a osnovala ga je Općina Tisno svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Dom za starije osobe Tisno 10. prosinca 2012. godine na 23. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

  Istočna Gomilica 4, 22240 Tisno
  info@dom-tisno.hr
  Dom Tisno - 022/438-538 - Medicinska sestra 099/3615779 - Njegovateljica 099/3615780
  +385 (22) 438 538

LOKACIJA

INFORMACIJE

01. Započeo je sa radom 1. lipnja 2015
02. Max. broj korisnika: 19
03. U ustanovi radi 13 djelatnika
04. 5 njegovateljica
05. Upravno vijeće broji 5 članova
06. Statut donesen 14. srpnja 2015.
07. Poludnevni boravak od 8,30 do 13,30 sati.
08. 70 % kapaciteta za smještaj teže i teško pokretnih korisnika
09. Nema mogućnost smještaja korisnika temeljem uputnice CZSS